InfoSekret Biuro Detektywistyczne

Biuro detektywistyczne działa na rynku od 2008 r. świadcząc usługi detektywistyczne na podstawie licencji detektywa i uzyskaniu wpisu do rejestru działalności regulowanej w zakresie usług detektywistycznych Ministerstwa Spraw Wewnętrznych RP w Warszawie oraz pisemnej umowy zawartej z klientem.
Działamy na terenie Polski i poza jej granicami.

Detektyw w swojej pracy zajmuje się zbieraniem informacji, na których zależy klientowi. Dotyczy to np. informacji o sprawach cywilnych (takich jak sprawy rodzinne, majątkowe, rozwodowe czy spadkowe), informacji o zdolnościach płatniczych i wiarygodności firm.
Bardzo często przedsiębiorstwa zatrudniają  detektywów w celu wykrywania sprawców kradzieży czy włamań w miejscu pracy lub w celu zbierania informacji dotyczących ujawniania tajemnicy handlowej i firmowej, nieuczciwej konkurencji, czy bezprawnego wykorzystywania nazw handlowych.
Coraz popularniejsze staje się również zlecanie agencją detektywistycznym sprawdzanie potencjalnego wspólnika przed podpisaniem z nim umowy, w celu stwierdzenia jego wiarygodności i zdolności płatniczych, bądź sprawdzanie lojalności i predyspozycji zatrudnionych pracowników (sprawdzanie uprawnień zawodowych, świadectw, CV czy przebiegu kariery zawodowej) .

Detektywi
ustalają również faktyczną działalność firm, określają źródła ich dochodów, docierają do utajonych, planowanych kierunków rozwoju przedsiębiorstw.
Na zlecenie zakładów ubezpieczeniowych prywatni detektywi bardzo często sprawdzają wiarygodność informacji odnośnie zgłaszanych szkód.

Firmy detektywistyczne zajmują się także poszukiwaniem osób zaginionych lub ukrywających się (specjalizujemy się w ustaleniu rodzeństwa i rodziców biologicznych z powodów adopcyjnych, dotychczas 100% skuteczności), poszukują sprawców i ustalają okoliczności przestępstw, poszukują skradzionego mienia.
Bardzo często zawodowi detektywi zajmują się zbieraniem informacji w sprawach, w których toczy się postępowanie cywilne, gospodarcze, karne czy karno - skarbowe o przestępstwa i wykroczenia oraz inne przed sądem lub innym organem, koncentrując sie na właściwym zabezpieczeniu materiału dowodowego do wykorzystania także do spraw sądowych.

Istnieje możliwość zawarcia umowy w biurze w Rzeszowie, Przemyślu i Strzyżowie, a w innych miejscach za zwrotem kosztów przejazdu, po wcześnejszym telefonicznym uzgodnieniu terminu spotkania.
Ze względu na pracę w terenie preferujemy zawieranie umów na odległość (więcej...).

stat4u