Info§ekret Biuro Detektywistyczne Henryk Hajduk

Info§ekret Biuro Detektywistyczne Henryk Hajduk

Firma detektywistyczna działa na rynku od 2008 r. świadcząc usługi detektywistyczne na podstawie licencji detektywa i uzyskaniu wpisu do rejestru działalności regulowanej w zakresie usług detektywistycznych Ministerstwa Spraw Wewnętrznych RP w Warszawie oraz pisemnej umowy zawartej z klientem.
Działamy na terenie całej Polski i poza jej granicami.

Detektywi w swojej pracy zajmują się zbieraniem informacji, na których zależy klientowi. Dotyczy to np. informacji o sprawach cywilnych (takich jak sprawy rodzinne, majątkowe, rozwodowe czy spadkowe), informacji o zdolnościach płatniczych i wiarygodności firm.
Bardzo często przedsiębiorstwa zatrudniają licencjonowanych detektywów w celu wykrywania sprawców kradzieży czy włamań w miejscu pracy lub w celu zbierania informacji dotyczących ujawniania tajemnicy handlowej i firmowej, nieuczciwej konkurencji, czy bezprawnego wykorzystywania nazw handlowych.
Coraz popularniejsze staje się również zlecanie prywatnym detektywom sprawdzanie potencjalnego wspólnika przed podpisaniem z nim umowy, w celu stwierdzenia jego wiarygodności i zdolności płatniczych, bądź sprawdzanie lojalności i predyspozycji zatrudnionych pracowników (sprawdzanie uprawnień zawodowych, świadectw, CV czy przebiegu kariery zawodowej) .

Detektyw
ustala również faktyczną działalność firm, określa źródła ich dochodów, dociera do utajonych, planowanych kierunków rozwoju przedsiębiorstw.
Na zlecenie zakładów ubezpieczeniowych licencjonowani detektywi bardzo często sprawdzają wiarygodność informacji odnośnie zgłaszanych szkód.

Agencje detektywistyczne zajmują się także poszukiwaniem osób zaginionych lub ukrywających się (specjalizujemy się w ustaleniu rodzeństwa i rodziców biologicznych z powodów adopcyjnych, dotychczas 100% skuteczności), poszukują sprawców i ustalają okoliczności przestępstw, poszukują skradzionego mienia.
Bardzo często zawodowi detektywi zajmują się zbieraniem informacji w sprawach, w których toczy się postępowanie cywilne, gospodarcze, karne czy karno - skarbowe o przestępstwa i wykroczenia oraz inne przed sądem lub innym organem, koncentrując sie na właściwym zabezpieczeniu materiału dowodowego do wykorzystania także do spraw sądowych.

Istnieje możliwość zawarcia umowy w biurze w Rzeszowie, Przemyślu i Strzyżowie, a w innych miejscach za zwrotem kosztów przejazdu.
Ze względu na pracę w terenie preferujemy zawieranie umów na odległość (więcej...).

stat4u