Pomoc pokrzywdzonemu

Drukuj

Nasza pomoc pokrzywdzonym w sprawach karnych polega na:

Pomoc udzielana jest od momentu stwierdzenia przestępstwa, poprzez złożenie zawiadomienia o jego popełnieniu, aż do zakończenia czynności procesowych lub zamknięcia procesu sądowego. Możemy także pomóc w egzekwowaniu od skazanego jego zobowiązań nałożonych przez sąd w wyroku sądowym.