Cennik detektywa - InfoSekret Biuro Detektywistyczne

Cennik usług detektywistycznych.

Stosowane przez biuro stawki są uzależnione od specyfiki i rodzaju sprawy, a także od pozycji i doświadczenia zaangażowanych detektywów.

Zasadą, jaką nasze biuro kieruje się w relacjach z klientami jest „value for money” – wysoka wartość za rozsądną cenę.

Istotnym elementem naszej pracy jest opieka nad klientem przez jednego z detektywów biura.
Codzienna współpraca z klientem spoczywa w rękach detektywa – specjalisty w danej dziedzinie.

W przypadkach wymagających bardziej złożonych rozwiązań tworzone są zespoły zadaniowe, które pracują nad rozwiązaniem interesujących klienta zagadnień.

Szanując czas i pieniądze naszych klientów, reagujemy na jego potrzeby szybko i zajmujemy się sprawami bezzwłocznie. Standardem pracy biura jest szybka i otwarta komunikacja, a także przejrzystość w zakresie rozliczeń, obejmująca m.in. niezwłoczne informowanie o wszelkich ponoszonych w związku ze sprawą kosztach.

Wysokość wynagrodzenia  za usługę ustalana jest podczas indywidualnej rozmowy z Klientem przed formalnym przyjęciem zlecenia.

Zawarta umowa jest dla Państwa gwarancją wykonania przez nas zlecenia za wynegocjowaną wcześniej kwotę.

Cena za usługe określana jest w formie:
  • dniówki (8h),
  • ryczałtowo za całe zlecenie,
  • na podstawie kalkulacji kosztów.
Kalkulując koszt usługi uwzględniamy między innymi składowe :
  • porady w ramach umowy                                                                                      - bezpłatnie,
  • koszty eksploatacji pojazdu na terenie Polski                                                       - 1,50 PLN/km.
  • koszty eksploatacji pojazdu na terenie UE                                                            - 0,54 euro/km,
  • koszty noclegów i diet wg zasad  przyznawanych urzędnikom państwowym w delegacji służbowej,
  • koszty wynajęcia samochodów z wypożyczalni na terenie UE wg faktur,
  • inne uzasadnione koszty wg faktur, np opłaty autostradowe, opłaty roamingowe za połączenia telekomunikacyjne, itp.
W przypadku konieczności potwierdzenia przed sądem, prokuraturą lub policją informacji zawartych w sprawozdaniu żądamy zwrotu kosztów podróży i ekwiwalent za utracone wynagrodzenie w wysokości odpowiadającej pracy detektywa za godzine lub dzień, wynikający z umowy.
W przypadku powstania większych kosztów wydatki te uzgadniamy z klientem.

Przy wpłatach innych niż PLN jako przelicznik obowiązuje kurs kupna danej waluty w dniu wpłynięcia wpłaty na konto podany na stronie http://www.mbank.pl/notowania/kursy-walut/.
Jeśli polecisz Infosekret Biuro Detektywistyczne innej firmie lub osobie, która skorzysta z naszych usług powołując się na Ciebie, zwrócimy Ci 10 % Twojej ostatniej płatności.
A jeżeli skorzystasz po upływie roku ponownie z naszych usług zwrócimy Ci 15% Twojej ostatniej płatności, proporcjonalnie do czasu zlecenia.
 
stat4u