Cennik usług detektywistycznychCennik usług detektywistycznych

Stosowane przez biuro stawki są uzależnione od specyfiki i rodzaju sprawy, a także od pozycji i doświadczenia zaangażowanych detektywów.

Zasadą, jaką nasze biuro kieruje się w relacjach z klientami jest „value for money” – wysoka wartość za rozsądną cenę.

Istotnym elementem naszej pracy jest opieka nad klientem przez jednego z detektywów biura.
Codzienna współpraca z klientem spoczywa w rękach detektywa – specjalisty w danej dziedzinie.

W przypadkach wymagających bardziej złożonych rozwiązań tworzone są zespoły zadaniowe, które pracują nad rozwiązaniem interesujących klienta zagadnień.

Szanując czas i pieniądze naszych klientów, reagujemy na jego potrzeby szybko i zajmujemy się sprawami bezzwłocznie. Standardem pracy biura jest szybka i otwarta komunikacja, a także przejrzystość w zakresie rozliczeń, obejmująca m.in. niezwłoczne informowanie o wszelkich ponoszonych w związku ze sprawą kosztach.

Wysokość wynagrodzenia  za usługę ustalana jest podczas indywidualnej rozmowy z Klientem przed formalnym przyjęciem zlecenia.

Zawarta umowa jest dla Państwa gwarancją wykonania przez nas zlecenia za wynegocjowaną wcześniej kwotę.

Cena za usługę określana jest w formie:

 • dniówki (8h),
 • godziny,
 • ryczałtowo za całe zlecenie,
 • na podstawie kalkulacji kosztów.

Kalkulując koszt usługi uwzględniamy między innymi składowe :

 • porady w ramach umowy                                        – bezpłatnie,
 • porady poza umową                                                –  50 PLN,
 • wynagrodzenie jednego detektywa                         – od 60 PLN/h,
 • koszty eksploatacji pojazdu na terenie Polski          – 1,20 PLN/km,
 • koszty noclegów i diet (diety tylko przy zleceniach zagranicznych) wg zasad  przyznawanych urzędnikom państwowym w delegacji służbowej,
 • koszty wynajęcia samochodów z wypożyczalni (jeżeli jest taka potrzeba) na terenie Polski i UE wg faktur,
 • inne uzasadnione koszty wg faktur, np opłaty autostradowe i parkingowe, opłaty roamingowe za połączenia telekomunikacyjne, opłaty klimatyczne w miejscowościach sanatoryjnych,  itp.
W przypadku konieczności potwierdzenia przed sądem, prokuraturą lub policją informacji zawartych w sprawozdaniu żądamy zwrotu kosztów podróży i ekwiwalent za utracone wynagrodzenie w wysokości odpowiadającej pracy detektywa za godzinę lub dzień, wynikający z umowy.
W przypadku powstania większych kosztów wydatki te uzgadniamy z klientem.
Przy wpłatach innych niż PLN jako przelicznik obowiązuje kurs kupna danej waluty w dniu wpłynięcia wpłaty na konto podany na stronie http://www.mbank.pl/notowania/kursy-walut/.